Posted on: Nisan 2, 2021 Posted by: admin Comments: 0

Üniversite çağındaki öğrenciler olarak bilmeliyiz ki üniversite okumak sadece bir fakültenin sıralarında oturmak, derslerini dinleyip sınavlarını geçmek değildir. Günümüz dünyası her geçen gün ilerlemekte, ilerledikçe de toplum tarafından kabul görülen seviye birey için git gide artmaktadır. Artık sadece İngilizce biliyor olmanın hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ya da çok iyi bir üniversiteden mezun olsanız bile diplomanın tek başına size yetmeyebileceğini sık sık duymuşsunuzdur. Aldığımız eğitim kadar kişisel olarak kendimizi geliştirmek de oldukça önemlidir. Bu noktada birer hukukçu adayı olan ve kendisini bir hukukçunun sahip olması gereken önemli konularda geliştirmek isteyen siz öğrenci arkadaşlarımız için şahane bir organizasyonu sizlere tanıtmak isterim. Meclis Simülasyonu!

Meclis Simülasyonu Nedir?

Meclis Simülasyonu dönem dönem üniversite öğrencileri tarafından organize edilen ve gençleri ülkemizin yasama faaliyetleri ile tanıştırma amacı taşıyan bir organizasyondur. Katılımcılarına; planlı bir ortamda insanlarla birlikte çalışabilme, topluluk içinde fikirlerini rahatça açıklayabilme, çözüm odaklı düşünebilme gibi yetiler kazandırırken ideal bir ortam olduğunda birçok farklı görüşün birbiriyle efektif olarak tartışmasının önemini gösterecek ve bu ortamda aktif olarak bulunma tecrübesini yaşatacaktır.

Simülasyonun İşleyişi

Organizasyon hazırlandıktan ve katılımcılar kararlaştırıldıktan sonra katılımcılara Meclis Simülasyonu hakkında temel bilgiler veren Çalıştay düzenlenerek simülasyon başlamış olur. Sonrasında Meclis Grubu Toplantıları başlar; Başkanlar, Yardımcı ve Sözcü seçilir. Anayasa Konseyi Üyesi belirlenir.

Meclis grupları komisyon konularını kendi aralarında tartışırlar, ortak yaklaşımı belirlerler ve komisyon için üye listelerini hazırlarlar.

Komisyon toplantıları başlar ve görevliler seçilir. Komisyon süresince değişikliğe uğrayan yasa teklifi Genel Kurula iletilir.

Genel Kurul toplantıları başlar, özel bir gündem varsa önce o dikkate alınır.

Komisyonlardan çıkan yasa teklifleri sırası ile görüşülür ve oylanır.

Genel Kurul süresince Anayasa Konseyi’ne yasa teklifleri hakkında Anayasa’ya aykırılık başvuruları yapılabilir.

Her komisyon teklifinin görüşülüp oylanmasıyla birlikte etkinlik sona erer.

Vekiller, Partiler, Teklifler ve Birçoğu

Sahnenin önünde ve arkasında bu işe gönül verip emek harcamış yüzlerce kişi, gerçek siyasetten soyutlanmış ama ideolojisini felsefi yapıda sürdüren ve daha önceden belirlenen partiler, üyelerin tartışacağı ve oylayacağı birçok kanun teklifi. Simülasyonda barınan öğeleri gelin birazcık yakından tanıyalım.

Toplam 150 vekil birbirlerinden farklı görüşlerde toplam 6 partiye dağılır. Bu partiler Yeşiller, Liberaller, Merkez Sağ, Sosyalistler, Merkez Sol ve Milliyetçiler’dir. Partilerin vekil sayıları farklıdır ve beraber hareket edebilecek partilerin durumları düşünülmüş, bu hususta bir denge oluşturulmuştur. Simülasyondaki partiler şu şekilde tanımlanmıştır:

Yeşiller: Diğer görüşlere kıyasla çok daha genç olan Yeşiller, doğanın sanayileşme ve şehirleşme yüzünden giderek daha çok zarar görmesine karşı mücadele eden grupların politik sahaya atılması ile doğmuştur.

Liberaller: Aydınlanma ile ortaya çıkmış olan ana düşünce akımı olan Liberalizm; bireysel özgürlüğü temel olarak almış, bu ilkeyi sosyal ve ekonomik alana yayan bir yönetim isteğinde olmuşlardır.

Merkez Sağ: İnsanların davranışlarında bireysel özgürlüğün değil sosyal düzenin takip edilmesi gerektiğini düşünen bu parti varoluş olarak köklü bir ideoloji barındırır. Merkez Sağ serbest piyasayı ve bireyin özgürlüklerini kabul etse de her iki konuda da belirli sınırlar olduğu kanısındadır. Devlet mekanizmasının ekonomiye müdahalesinin sıklıkla görüldüğü bir ideolojidir.

Sosyalistler: Sanayi devrimi sonrası meydana gelen eşitliksizlik ortamında başlayan işçi hareketleri ile oluşan Sosyalizm, bireyden çok bireyin içinde bulunduğu topluma önem vermesi ile yeni bir bakış açısı getirmiştir.

Cumhuriyetçiler: Toplumda çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden ve azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini savunan bir partidir. Ulus-devlet ilkesi ile milliyetçiliğe yakınlaşırken, reformist tutumlar sergileyerek ekonomik ve sosyal politikalar sağlayabileceğini düşünür. Toplumun varsıl ve yoksul kesimleri arasındaki gelir farkını en aza indirmeyi amaç edinir.

Milliyetçiler: Milliyetçilik, Fransız Devrimi sonrasında monarşik düzenin yıkılması ile devlet dokusunu yeni bir temele sarma girişimi ile teorik düzeyde ortaya çıkmış bir düşünce akımıdır. Belirli bir coğrafyada yaşayıp, aynı dili konuşup, aynı kültüre sahip olan toplulukların; ulus-devlet adı verilen ortak bir devlette yaşama ülküsü milliyetçiliğin temel ideallerindendir.

Simülasyonun barındırdığı bu kavramlar ve beraberinde getirdiği birçok aktivite yazının başında da söylediğim gibi kişiye inanılmaz tecrübeler, birtakım yetiler kazandıracak, kişisel gelişimine çokça fayda sağlayacak, farklı düşüncelerden birçok insanı tanıma fırsatı sunacak ve belki de en önemlisi kişiye pek çok bakış açısı katıp ön yargılarını yıkmasında etkili olacak bir vizyon katacağını belirtmek isterim. Siz de Meclis Simülasyonunda yer edinmek ve bu güzel organizasyona ortak olmak isterseniz organizasyon ekiplerinin çalışmalarını her üniversitenin farklı olacak şekilde sosyal medya hesaplarını takip edebilir, bu konuda daha çok bilgi edinebilir ve kayıtların açıldığı tarihleri takip ederek bu organizasyonun bir parçası olabilirsiniz. – @humeclistv –

Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın!

Baran Muşlu
Baran Muşlu

Merhaba, Ben Baran. Mersin’de doğup büyüdüm. Mahmut Arslan Anadolu Lisesinden mezun oldum. Şu an Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim görüyorum. İlgi çekici bulduğum her konuda yazmayı hedefliyorum. Aklıma esince şiir denemeleri de yazıyorum. Yazdığım şeylerden ben yazarken keyif alıyorum. Umarım siz de okurken keyif alırsınız. İyi okumalar. 🙂

Leave a Comment